Tjänster

 

 Dessa tjänster utför vi:

 

  • Grönyteskötsel
  • Markvård (maskinell och manuell)
  • Snöröjning,handskottning och halkbekämpning
  • Svets och montage
  • Personallösningar åt andra företag

 

 

Privatpersoner har rätt att nyttja Rut/Rot avdrag, med avdraget så betalas endast halva arbetskostnaden.

 

Kontakta oss för helhetslösningar eller vid eventuella frågor.

 

Ni får alltid kostnadsfri offert.